Puhar Ivan

dr.med.dent. Puhar Ivan

Telefon:
+385 1 480 21 55
E-mail:
puhar@sfzg.hr
Adresa:
Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Gundulićeva 5, 10000 Zagreb
Radno vrijeme:
8-16h radnim danom

Asistent-znanstveni novak na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.