Domagoj Vražić

univ.mag.med.dent. Vražić Domagoj

Telefon:
+385 01 480 21 55
E-mail:
vrazic@sfzg.hr
Web stranica:
http://www.sfzg.unizg.hr
Adresa:
Zavod za parodontologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Radno vrijeme:
08:00 - 16:00 svaki radni dan.

Asistent – znanstveni novak