Prpić Jelena

dr.sc. Prpić Jelena

Telefon:
+385 51 377 135
Mobitel:
+385 91 543 27 48
E-mail:
jelena.prpic@medri.uniri.hr
Adresa:
Krešimirova 40, Rijeka
Radno vrijeme:
ponedjeljak 13-19h, utorak-petak 08-15h

Viši asistent na Katedri za oralnu medicinu i parodontologiju, te doktor dentalne medicine na Klinici za dentalnu medicinu KBC Rijeka; od 2010. do 2013. na specijalizaciji iz parodontologije. Doktorirala na temu oralnog zdravlja osoba koje boluju od koronarne srčane bolesti. Aktivno sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu te u održavanju kolegija Parodontologija te Propedeutika i dijagnostika u dentalnoj medicini pri Studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci.