Arhiva kategorije: Novosti

Radni tečaj: Inicijalna-nekirurška parodontna terapija

Oblici i etiologija parodontnih bolesti Klasifikacija parodontnih bolesti, klasifikacija gingivitisa, parodontitisa. Glavni etiološki čimbenici u nastanku parodontnih bolesti, plak, mikrobiološki aspekt i obrana domaćina. Dijagnostika, plan terapije, predradnje Anamneza, parodontni