Arhiva autora: Larisa Musić

[PROGRAM] MASTERCLASS

Od 10. do 12. svibnja u Zagrebu će se održat napredni tečaj suvremene parodontalne kirurgije u organizaciji Hrvatskog parodontološkog društva i u suradnji sa Stomatološkim fakultetom u Zagrebu. Tečaj se
EFP PerioVision Photo Contest

Europska federacija za parodontologiju (EFP) pokrenula je 1. EFP PerioVision Photo natječaj za najbolju dentalnu fotografiju. Natječaj je otvoren za članove podružnica EFP-a te time za članove Hrvatskog parodontološkog društva.