Arhiva autora: Larisa Musić


EFP aplikacija

Europska parodontološka federacija izdala je inovativnu aplikaciju kojom se putem mobilnih telefona i tableta može pristupiti EFP sadržajima. Dizajnirana je tako da bude vrlo vizualna, dinamična i intuitivna te da

[REGISTRACIJA] MASTERCLASS

Registracije za napredni tečaj suvremene parodontne kirurgije moguće su na sljedećoj poveznici: https://hpd-master-class.conventuscredo.hr/ Novosti i objave vezane za Masterclass možete pratiti i na Facebook stranicama Hrvatskog parodontološkog društva: https://www.facebook.com/croperio.org/