Radni tečaj: Inicijalna-nekirurška parodontna terapija


Radni tečaj: Inicijalna-nekirurška parodontna terapija

Oblici i etiologija parodontnih bolesti
Klasifikacija parodontnih bolesti, klasifikacija gingivitisa, parodontitisa. Glavni etiološki čimbenici u nastanku parodontnih bolesti, plak, mikrobiološki aspekt i obrana domaćina.

Dijagnostika, plan terapije, predradnje
Anamneza, parodontni status, parodontni indeksi- klinički i epidemiološki. Privremeni plan terapije, definitivni plan terapije, inicijalna terapija 1 i 2, reevaluacija, korektivna terapija, faza održavanja. Pred radnje, hitna stanja u parodontologiji, endo i konzervativni postupci, šiniranje, okluzalno usklađivanje.

Motivacija pacijenta za suradnju
Pregled svih sredstava za održavanje oralne higijene. Zubne četkice i paste za zube. pomoćna sredstva za održavanje oralne higijene. Interdentale četkice i njihova primjene. Ostala pomoćna sredstva. antiseptici za lokalnu primjenu klasifikacija i način primjene. Metode četkanja i tehnike primjene

Terapija urgentnih stanja
Klasifikacija urgentnih stanja. Parodontalni apsces, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i terapija. Akutni ulceronekrotični gingivitis/parodontitis dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i terapija. Perikoronitis dijagnostika, diferencijalna dijagnostika i terapija.

Inicijalna terapija 1 – „supragingivalni scaling“
Pregled instrumenata za ručno odstranjenje supragingivalog kamenca. Instrumenti za odstranjenje plaka, ultrazvučni i zvučni instrumenti. Tehnike rada s ručnim i ultrazvučnim instrumentima. Uspostavljanje uvjeta za održavanje oralne higijene.

Inicijalna terapija 2 – „deep scaling & root planing“
Instrumenti za struganje i poliranje korijena. Kirete klasifikacija i način primjene. Prednosti i nedostaci tehnike. Prognoza nakon završene terapije. Oštrenje instrumenata.

Terapija održavanja „recall“
Pregled postupaka u terapiji održavanja. Vremenski intervali dolaska pacijenata. Prognoza bolesti.

Instrumenti za supragingivalni scaling – rad na modelu
Prikazati će se svi instrumenti koji se koriste za supragingivni scaling, ručni, ultrazvučni i zvučni. Raditi će se na modelima čeljusti specijalno pripremljenima za ovu vrstu instrumentacije.

Intenzivni program oralne higijene- rad na modelu
Biti će prikazana sva sredstva koja se koriste za održavanje oralne higijene i njihova primjena tj. na modelima čeljusti.

Instrumentacija korijenske površine –rad na modelu
Pregled i rad s Gracey kiretama u subgingivalnom području na modelima čeljusti.

Brušenje instrumenata
Brusiti će se instrumenti na zato pripremljenim sredstvima i prilagođenim aparatima za tu namjenu.

Preuzmite Power Point prezentaciju.Ostavite komentar ili započnite raspravu

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.