Izviješće s međunarodnog kongresa Europerio 7


Statistika

  • Više od 7800 sudionika iz više od 90 zemalja
  • Više od 100 predavača iz 21 zemlje
  • Više od 1300 sažetaka iz 79 zemalja
  • 50% više u odnosu na EP6

EUROPERIO 7-HPD

  • 1 predavač
  • 2 chairmana
  • 27 sažetaka
  • 44 učesnika (HPD – 48članova)

Europerio 7 1

Europerio 7 2

Europerio 7 3

Europerio 8 najava

Europerio 8 najava


Galerija